zon op northgo

is het zonnedak op het northgo college

Van het Northgo College te Noordwijk krijgt de coöperatie een deel van het dak ter beschikking om zonnepanelen te plaatsen. Deze zonnepanelen worden geëxploiteerd als postcoderoos-project met de naam Zon op Northgo.

Het project zal bestaan uit ca. 465 zonnepanelen die per jaar naar verwachting zo'n 136.000 kWh stroom produceren. De coöperatie gaat uit van ongeveer 40-60 deelnemers aan dit project.

De verwachte opbrengst maakt dat de coöperatie ca. 545 certificaten aan zal bieden. Inmiddels hebben ruim voldoende gegadigden zich aangemeld, er is een wachtlijst (en we zoeken een tweede locatie).

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen, heeft de coöperatie een maximum van 12 certificaten / 3000 kWh per deelnemer vastgesteld.

Om dezelfde reden heeft de coöperatie besloten dit project gedeeltelijk te willen financieren middels een lening, waardoor de prijs per certificaat zo laag mogelijk blijft.

De verwachting is dat de prijs rond de 200 euro per certificaat zal liggen, maar zekerheid daarover is er pas wanneer een leverancier gekozen is en een lening afgesloten.

Omdat er voor dit project een lening gesloten wordt, zal de opbrengst uit electriciteitsverkoop in eerste instantie gebruikt worden om de rente en aflossing te betalen. Dat betekent dat deelnemers geen uitkering uit die opbrengst te verwachten hebben zolang de lening niet is afgelost. Daarna beslist de ALV over eventuele uitkeringen aan deelnemers.