de regeling verlaagd tarief

staat aan de wieg van de postcoderoos-coöperaties

De Regeling Verlaagd Tarief (RVT) is de officiële naam van de postcoderoos-regeling. Die maakt mogelijk dat u kunt profiteren van zonnepanelen, ook al heeft u geen eigen dak of is uw dak ongeschikt voor zonnepanelen. De coöperatie legt zonnepanelen op een geschikte locatie en leden van de coöperatie kunnen deelnemen in het project. De rijksoverheid garandeert dat de deelnemers vijftien jaar lang hun energiebelasting op electriciteit kunnen terugkrijgen.

Om gebruik te kunnen maken van de RVT, de postcoderoos-regeling, moet u lid worden van de coöperatie. Daarmee heeft u stemrecht en komt u op de wachtlijst.

De zonnestroominstallatie van de coöperatie levert een verwacht aantal kWh per jaar op. Dat totaal wordt opgedeeld in certificaten à 250 kWh nominaal (de echte stroomopbrengst varieert van jaar tot jaar). Die certificaten worden aangeboden aan leden op de wachtlijst.

Eén certificaat geeft u recht op belastingteruggave over de echt opgewekte stroom, dus ca. 250 kWh. Die belastingteruggave krijgt u van de overheid en wordt rechtstreeks afgerekend via uw eigen energieleverancier. Dit gaat buiten de coöperatie om. Het is een belastingteruggave, u kunt dus nooit meer belasting terugkrijgen dan u aan uw energieleverancier betaalt. Dat stelt een bovengrens aan het aantal certificaten dat voor u zinvol is: gebruikt u per jaar 2000 kWh, dan is 8 certificaten uw maximum.

Daarnaast heeft u recht op uw aandeel in de opbrengst uit de verkoop van de electriciteit die de installatie opwekt. Die opbrengst loopt wél via de coöperatie.

hoe werkt het

U wordt lid van Zon op Northgo Coöperatie U.A. en u geeft aan deel te willen nemen aan het project en u geeft aan hoeveel certificaten u wilt kopen.

Wanneer de coöperatie u in de gelegenheid stelt, koopt u een aantal certificaten. Daarmee koopt u twee rechten: recht op energiebelastingteruggave conform de RVT en recht op uw aandeel in de opbrengst uit de zonnestroom-installatie waarin u deelneemt.

Teruggave van de energiebelasting loopt via uw energieleverancier. Niet alle energieleveranciers werken mee. Informeer bij uw eigen leverancier óf en hóe die meewerkt aan uitvoering van de postcoderoos-regeling. Als uw leverancier niet meewerkt, zult u moeten overstappen om gebruik te kunnen maken van de RVT. Een overzicht vindt u hier.

Verdeling van de opbrengst uit verkoop van electriciteit loopt via de coöperatie. Daarover beslist de ALV.

Opgelet: de postcoderoos-regeling gaat in de naaste toekomst veranderen. Namens de coöperaties spreekt Energie Samen met het ministerie van EZK over de inrichting van de nieuwe regeling.